Markeds- og prisudviklingen

Kære kunde

Den store uro der efterhånden har domineret markederne over en lang periode og har ført til prisstigninger, fortsætter desværre. Årsagerne til dette er mangfoldige, ud over de allerede kendte råvareprisstigninger.

Vi vil nedenstående forsøge at forklare nogle af grundene til denne udvikling

Energipriserne stiger:

Udviklingen i energipriserne skyldes bl.a. manglende vand til vandkraft og vind til vindmøllerne, hvilket har resulteret i at der ikke er genereret tilstrækkelig strøm fra Skandinavien til at dække behovet i DK og at man har været nødsaget til købe dyrere el ind fra andre lande. De stigende priser på gas og kul har i de fleste europæiske lande medført kraftig stigende energipriser.

Kraftigt stigende oliepriser:

Olieprisen har ligeledes udviklet sig kraftigt opad og er tæt på ”all time high” og dette slår igennem i råvarepriserne samt i andre oliebaserede produkter som diesel og benzin.

Stigende fragtpriser:

Ikke alle er bevidste omkring indførelsen af den nationale vejpakke og de konsekvenser den har haft på transportmarkedet. Intentionen med den nationale vejpakke er bl.a. at sikre, at udenlandske transportfirmaer betaler chaufføren danske minimumslønninger ved indenlandske transporter i DK, også kaldet cabotage kørsel.  Den utilsigtede konsekvens har dog været at de udenlandske firmaer nu i kun meget begrænset omfang kører indenlandske transporter. Dette har begrænset udbuddet af indenlandske transporter og medført stigende fragtpriser.

De stigende fragtpriser påvirkes yderligere af de meget høje rater på containertransport fra Asien, hvilket ligeledes har indflydelse på priserne af råvarer importeret fra Asien.

Stigende efterspørgsel:

Den stigende efterspørgsel i industrien har den effekt på bl.a. POM at råvareproduktionen ikke kan følge med efterspørgslen. Produktionskapaciteten på råvarer til POM forventes tidligst opbygget om nogle år.  Effekten er således et mindre udbud end efterspørgsel og priserne stiger kraftigt.  I mange tilfælde fører dette også til længere leveringstider end normalt.

Dermed har alle de ovennævnte faktorer også haft en indflydelse på de stigende priser på vore plast halvfabrikata.

Nogen har kaldt dette den perfekte storm – vi er af den opfattelse, sagt på godt jysk, at det er træls.

Vi fortsætter med at følge udviklingerne tæt, og vi arbejder hårdt på, at sikre at vi kan levere de varer vores kunder efterspørger.

Din kontaktperson hos Nordisk Plast står meget gerne til rådighed omkring situationen og de nyest udviklinger på plastmarkedet.

Med venlig hilsen

Nordisk Plast