Miljø & bæredygtighed

Nøgleordene

Hos Nordisk Plast tænker vi altid miljø & bæredygtighed ind i vores forretning

Vi har fra starten i Nordisk Plast gået meget op i miljøet. Logoet blev grønt for blandt andet at symbolisere vores intensioner med at drive en miljøvenlig virksomhed. Det er vores klare opfattelse, at Danmark ikke kan stå alene i kampen for verdens natur. Alligevel mener vi, at vi i Danmark har et ansvar og en mulighed for at gå forrest i udviklingen af et sundere miljø og en mindre forurenende industri.

Vi kan alle gøre en forskel... mange bække små - gør en stor å. Derfor forsøger vi i Nordisk Plast løbende, at optimere vores energiforbrug ved at investere i bedre anlæg. Det gælder både varme, lys og produktionsanlæg. Findes et produkt, som anvender mindre energi - skal dette anvendes frem for andre, der bruger mere energi. Dette er nøglen for nye investeringer i både varme, lyskilder, produktionsanlæg samt biler. Bygninger, vinduer og døre optimeres løbende efter de nyeste regler for isolering - ligesom vores domicil i Assentoft, opfylder de strengeste krav for energi rigtig byggeri.

Vi har i de sidste par år arbejdet på at optimere vores genbrug af plastmaterialer. I dag går størsteparten af vores plast affald til genbrug, i stedet for forbrænding. Plasten sorteres og genbruges til nye plastmaterialer.

I det hele taget er plast et meget miljøvenligt materiale. Der anvendes ofte mindre energi til at fremstille plast end f.eks. aluminium og lign. Plasten har en lang holdbarhed og kan i et stort omfang genbruges eller afbrændes med udnyttelse af den opsparede energi som findes i materialet.

Vi forhandler udelukkende produkter fra top producenter, der alle opfylder de strengeste europæiske miljøkrav.

Det samme gælder REACH - som skal sikre identifikation og fjernelse at skadelige kemikalier fra forskellige produktgrupper. Nordisk Plast har ikke selv en forpligtelse til registrere disse produkter - men vi har naturligvis sikret os, at samtlige produkter, forhandlet og lagerført af Nordisk Plast opfylder dette nye regulativ. Derfor skal alle vores leverandører sikre, at materialer leveret til Nordisk Plast, ikke konflikter med retningslinjerne i EU.

En del af WUPPI

Indsamling af PVC til genanvendelse

PVC er et fremragende plastmateriale. Det er stabilt, har en lang holdbarhed på op til 100 år og kan bruges til masser af nyttige produkter. PVC er fremstillet alene af olie/gas og salt (NaCl) og har ydermere den meget store fordel, at hård PVC uden blødgører kan renses, nedbrydes og omdannes til nyt råmateriale, som kan bruges i fremstillingen af nye produkter. De unikke egenskaber som PVC har, medvirker at denne proces kan gentages op til 10 gange. Derved kan PVC-byggeprodukter potentielt bidrage til klimavenlige og samfundsnyttige løsninger i flere hundrede år.

I dag bruger vi PVC i byggeriet til bl.a. rør, tagplader, fittings, vinduesprofiler og dekorationsprofiler til hjemmet, bare for at nævne nogle få produkttyper. Fællesnævneren er at de alle kan afleveres til genanvendelse og dermed indgå i en cirkulær økonomi.

Den danske WUPPI-ordning er med til at sikre, at hårdt PVC-affald bliver indsamlet på byggepladser, på genbrugspladser og i visse tilfælde også i selve produktionen.

ISO 9001 certificeret

Kunderelationen er vigtig for Nordisk Plast - derfor denne certificering

ISO 9001 er en standard for kvalitetsstyring, som viser vores evne til at opfylde kundernes krav og behov.

ISO 9001 stiller krav til hele processen og specificerer både kravene til etablering, implementering, vedligeholdelse og løbende forbedring af organisationens kvalitetsledelse.

Således er ISO 9001 et ledelsesværktøj, der sikrer, at vi skaber et solidt fundament for kvalitetsledelse og hele tiden har fokus på at skabe forbedringer og holde os konkurrencedygtig.