Polyethylen High Density

PEHD der er et delkrystallinsk uigennemsigtigt materiale, har en god bestandighed over for mange kemikalier og fugt. PEHD besidder en høj kærvslagstyrke og isoleringsevne. Nogle typer PE har en meget lav friktionskoefficient.

Anvendelse

PEHD bruges hovedsagelig til maskinkomponenter, emballage, flasker, plastposer, beholdere, rørsystemer, sliddele, skærebrædder, legepladsudstyr og skøjtebaner samt antislip- og slidbelægning i grus-, cement-, pulver- og transportindustrien.

Varianter

PEHD fås som standard i ekstruderede og pressede plader, som køreplader med mønstret overflade, som stænger, rør og svejsetråd. Kan fås i mange farver. PEHD kan fås brandhæmmende.

Mekaniske egenskaber

PEHD har stor sejhed, også ved lave temperaturer, udviser gode slidegenskaber og har resistens over for træthedsbrud.

Temperatur

Anvendelsestemperatur mellem -60 og +80 grader celcius. Nogle typer helt ned til -100 grader celsius.

Kemikalieresistens

PEHD udviser stor tæthed over for vanddamp. Materialet er bestandig over for mange organiske opløsningsmidler. PEHD er ikke bestandig over for stærkt oxiderende kemikalier som salpetersyre.

Brand

Kan fås som brandhæmmende type.

Miljø

PEHD opfylder RoHS direktiv.

Bearbejdning

PEHD kan bearbejdes med almindeligt spåntagende værktøj. Da materialet er langspånet, skal man være opmærksom på spånopbygning. Typen PEHD 300 er svejsbar og har gode vakuumformningsegenskaber, typerne PEHD 500 og 1000 har ringe svejsbarhed.

Fødevare

Nogle typer er egnet til kontakt med fødevarer.