Polyethylenterephthalat

Polyethylenterephthalat (PET) findes både som et amorf transparent materiale og et uigennemsigtigt delkrystallinsk materiale. Den amorfe PET kender vi fra bl.a. sodavandsflasker og andre emballager. Den delkrystallinsk PET bliver ofte brugt i elektriske artikler, sliddele og tandhjul. Den Amorfe PET har gode stanse- og klippeegenskaber, gode formningsegenskaber, gode optiske egenskaber, ringe UV bestandighed for visse typer, god overfladehårdhed. Den delkrystallinsk PET har gode slidegenskaber, stor stivhed og styrke, god slag- og trækstyrke, lav termisk udvidelse og fugtabsorption.

Anvendelse

Den amorfe PET anvendes til displays og inden for reklame og skilteindustrien samt afdækning og afskærmning. Den delkrystallinsk PET anvendes til finmekaniske dele, lejer, ruller og sliddele.

Varianter

Amorf PET fås som folie og plader. Delkrystallinsk PET kan leveres som plader og stænger samt typer tilsat smøremiddel for lavere friktion.

Mekaniske egenskaber

Amorf PET har høj overfladehårdhed og slagstyrke. Delkrystallinsk PET har hård overflade, god slag- og trækstyrke, stor stivhed og styrke. Stor dimensionsstabilitet.

Temperatur

Amorf PET har en anvendelsestemperatur mellem -40 og +60 grader celsius. Delkrystallinsk PET har en anvendelsestemperatur mellem -40 og +100 grader celsius.

Kemikalieresistens

Ikke bestandig over for stærke opløsningsmidler, syrer og baser. Kontakt med vand over 55 grader celsius vil forårsage hydrolytisk nedbrydning.

Brand

Forskellige klassifikationer afhængig af type.

Miljø

Opfylder RoHS direktiv

Bearbejdning

PET skal tørres før forarbejdning. Kan forarbejdes med almindeligt spåntagende udstyr. Amorf PET kan koldbukkes op til 3 mm. Kan klippes og stanses.

Fødevare

Visse typer er egnet til kontakt med fødevarer.