PFA

Perflouralkoxy

Denne PFA fluorpolymer folie er produceret af en perfluoralkoxy (PFA) polymer råvarer. Af de smeltbare flourpolymer folier, har PFA den højeste kontinuerte anvendelsestemperatur på +260 grader celsius. Folien kan termoformes, svejses, metalliseres og lamineres med en lang række forskellige materialer. PFA folien har gode dielektriske egenskaber, det højeste niveau af kemisk resistens og meget god vejr stabilitet.

Anvendelse

Printpladefabrikation. Fladkabler. Elektrisk isolationsudstyr

Mekaniske egenskaber

Rigtig gode anti-stick egenskaber. Meget lav friktionskoefficient. Høj slagstyrke og rivefasthed.

Temperatur

Anvendelsestemperatur mellem -240 og +260 grader celsius.

Kemikalieresistens

Kemisk resistent mod stort set alle syrer, baser og opløsningsmidler. Tåler dog ikke myresyre, opløst natrium og kalium. God til udendørsbrug. God transmission af UV og infrarødt lys. Lav gennemtrængelighed af fugt, opløsninger, organiske dampe og gasser.