Polyoxymethylen

POM er en delkrystallinsk termoplast, som findes både som en co-polymer (POM-C) og homopolymer (POM-H). POM har en høj overfladehårdhed, som kun kan overgås af få andre plasttyper. Kendetegnene ved POM er den gode hårdhed og styrke, og man vil nærmest ikke opleve problemer med spændingskorrosion.

Anvendelse

POM anvendes typisk inden for apparat sektoren og maskinindustrien til applikationer som pumpedele, tandhjul, finmekaniske dele, rullelejer, styreskiver og skinner.

Varianter

POM leveres som standard i plader, stænger og rør. POM kan skaffes i typer, som er elektrisk ledende eller med smøremiddel for lav friktion. Andre typer med 25% tilsat glas for større stivhed og styrke eller som medicinalteknisk kvalitet (MG) kan ligeledes skaffes.

Mekaniske egenskaber

POM har stor sejhed og stivhed samt gode slide- og glideegenskaber. Materialet har ringe vandoptag og er formbestandig.

Temperatur

Anvendelsestemperatur fra -50 til ca. +100 grader celsius for POM-C og fra -50 til ca. +90 grader celsius for POM-H.

Kemikalieresistens

POM har bestandighed mod flere baser og kulbrinter, men ikke mod mange syrer og estere.

Brand

Er testet efter UL 94 og er klassificeret HB.

Miljø

Opfylder RoHS direktiv.

Bearbejdning

POM kan bearbejdes med spåntagende udstyr eller med almindeligt håndværktøj. POM er kortspåndet og man kan ved bearbejdning opnå en flot overflade. POM velegner sig ikke til klæb.

Fødevare

POM kan leveres i fødevarekvalitet. Se efter FG.