Polyvinylchlorid

PVC er en amorf termoplast med en god bestandighed over for flere kemikalier. PVC udmærker sig ved sin gode elektriske isoleringsevne og har en lav vandabsorption. Kendetegnene ved massiv PVC er stivheden, hårdheden samt dimensionsstabiliteten og sin gode mekaniske styrke.

Anvendelse

PVC anvendes inden for flere industrier. PVC bliver i høj grad anvendt inden for byggeriet til tagbelægning, tagrender, kabler og vinduer. Inden for industrien finder det b.la. anvendelse til maskiner, tanke, rørsystemer eller medicinsk udstyr.

Varianter

Massiv PVC kan leveres som plader, stænger, rør og folier. PVC kan også levers som opskummet plader med forskellig overfladeglans.

Mekaniske egenskaber

PVC har en høj stivhed, er dimensionsstabil og har en god slagstyrke.

Temperatur

Anvendelsestemperaturen er -10 op til +60 grader Celsius. Nogle typer af blød PVC til b.la. kølerum kan anvendes ned til -40 grader Celsius.

Kemikalieresistens

Er bestandig over for flere syrer og baser samt olier, fedt og benzin, men er ikke bestandig over for aromatiske kulbrinter, estre og ketoner.

Brand

PVC er brandhæmmet og er klassificeret V0 efter UL94 grundet den opbygning med klormolekyler.

Miljø

PVC opfylder RoHS direktiv.

Bearbejdning

PVC kan både bearbejdes med spåntagende udstyr og almindeligt håndværktøj. PVC betegnes generelt som godt at bearbejde i, og er kort spånet. PVC har gode svejseegenskaber og kan klæbes med forskellige typer af klæbere.

Fødevare

Nogle typer er egnet til kontakt med fødevarer.